Podjetje: AKRIPOL proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o.

Naslov: Prijateljeva cesta 11 , 8210 TREBNJE

* UPRAVLJANJE, KONTROLIRANJE IN SKRB ZA FUNKCIONALNOST STROJEV IN NAPRAV.
* ODPIRANJE KALUPOV, PRIPRAVA IN NAPELJEVANJE PVC PROFILA, NAPELJEVANJE MONOFILAMENTA, SESTAVA KALUPA, NALIVANJE KALUPA, KALIBRIRANJE, VLAGANJE IN ODLAGANJE KALUPA V REGAL, NABIRANJE ZAGOZD, KLASIRANJE PLOŠČ, OBLEPLJEVANJE PLOŠČ, PREGLED STEKEL.