Podjetje: TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D.

Naslov: Dombrava 1 , 5293 VOLČJA DRAGA

NAMEŠČANJE REPROMATERIALA NA STROJ IN KONTROLA PRAVILNEGA POTEKA DO GOTOVEGA IZDELKA,
DOVOZ IN ODVOZ DOKOV K STROJU,
PRIPRAVA NAVITKOV TKANIN ZA KAŠIRANJE TER POMOČ PRI ADJUSTIRANJU,
IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA.