Podjetje: MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o.

Naslov: Gmajna 7 , 1357 NOTRANJE GORICE

SODELOVANJE IN PODPORA PRI TEKOČEM UPRAVLJANJU IN RAZVOJU OBSTOJEČIH DIGITALNIH REŠITEV (PRODUKTNO VODENJE PLATFORME JUNAKI NA DOMU IN PRODUKTNO VODENJE VSEH DRUGIH NOVIH DIGITALNIH REŠITEV, KI NASTANEJO V SKLOPU RAZISKOVALNO RAZVOJNE DEJAVNOSTI).
VSEBINSKA PODPORA PRODAJI IN TRŽENJU DIGITALNIH REŠITEV (PLATFORME) NA B2B NIVOJU (ANALIZE POSLOVNIH ZAHTEV PRI STRANKI, PRIPRAVE OCENE DELA ZA IMPLEMENTACIJO DIGITALNIH REŠITEV, PRIPRAVA PONUDBE, POGAJANJA S STRANKO),
PRIPRAVA IDEJNIH PREDLOGOV, KONCEPTOV IN PILOTSKIH REŠITEV TER TESTIRANJE PRIMERNOSTI INOVATIVNIH REŠITEV ZA NOVE SISTEME, METODE IN TEHNOLOGIJE,
PRIDOBIVANJE RAZVOJNO RAZISKOVALNIH SREDSTEV ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV IN NOVIH STORITEV,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN RAZVOJNIH SKUPINAH, SESTAVLJENIH IZ RAZLIČNIH STROKOVNJAKOV,
VODENJE RAZVOJA IN VSEH RAZVOJNIH NADGRADENJ