Podjetje: KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

Naslov: MLAKA 2 A, 4290 TRŽIČ

01.OPRAVLJA PRODAJNE KOMUNIKACIJE S KUPCI (SPREJEM, ODDAJA KLICEV, NAROČIL, ELEKTRONSKI STIKI IN DRUGA PODOBNA DELA)
02.PRIPRAVLJA PRODAJNO ADMINISTRACIJO (PONUDBE, POGODBE, NAROČILA, PREDRAČUNI, CENIKI, LOGISTIČNA DOKUMENTACIJA IPD)
03.GRADI ODNOSE Z OBSTOJEČIMI KUPCI IN PRIDOBIVA NOVE KUPCE
04.SPREMLJA GIBANJE VOZNIKOV IN KOMERCIALISTOV
05.USKLAJUJE PRODAJNE AKTIVNOSTI Z OSTALIMI SEKTORJI (DOBROPISI, CENE, POTI, DOBAVE, ROKI, KALKULACIJE, STANJE ZALOG IPD)
06.IZVAJA MARKETINŠKE AKCIJE (LETAKI, MAILINGI, SEJMI, PREDSTAVITVE, POSPEŠEVANJA IPD)
07.IZDELUJE ZAHTEVNE ANALIZE PO ZAHTEVANIH PARAMETRIH IN POROČA NADREJENEMU
08.UREJA IN AŽURIRA SPLETNO STRAN
09.SKRBI ZA VZORCE (OCENE, POROČILA)
10.PRIPRAVLJA TEHNIČNO DOKUMENTACIJO VOZIL
11.REŠUJE REKLAMACIJE
12.SPREMLJA SMERNICE, NOVOSTI ZAGOTAVLJANJA SISTEMA HACCP, IPD.