Podjetje: LINEA DIRECTA d.o.o.; LINEA DIRECTA d.o.o., Podružnica Koper

Naslov: Sermin 75 C, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

POZNAVANJE IN IZVAJANJE VSEH NALOG VEZANIH NA PRODAJNE KLICNE AKCIJE V KONTAKTNEM CENTRU, OBDELAVA RAZLIČNIH VRST INTERAKCIJ S STRANKAMI PREKO RAZLIČNIH KONTAKTNIH TOČK IN KOMUNIKACIJSKIH KANALOV. NUDENJE DODATNIH STORITEV IN/ALI IZDELKOV STRANKAM, KI IZRAZIJO ALI KAŽEJO TOVRSTEN INTERES TER SKRB ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE SKOZI DODATNO IN NAVZKRIŽNO PRODAJO (T.I. CROSS-SELL IN UP-SELL). UDELEŽBA IN SODELOVANJE NA DNEVNIH, TEDENSKIH IN MESEČNIH SESTANKIH TER IZOBRAŽEVANJIH ZA NOVE PRODAJNE KLICNE AKCIJE IN PRODUKTE.