Podjetje: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.

Naslov: Boračeva 37 , 9252 RADENCI

AKTIVNO PROMOVIRANJE IN IZVAJANJE PRODAJNIH STRATEGIJ,
NAROČANJE IN PRODAJA PROIZVODOV DRUŽBE
-SPREMLJANJE AKTIVNOSTI KONKURENCE NA TRGU IN PREDLAGANJE UKREPOV
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODB
-SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA
-VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL
-POROČANJE NADREJENEMU SKLADNO Z ORGANIGRAMOM
-VODENJE ALI SODELOVANJE NA PROJEKTU OZ. KOORDINACIJA NA PODLAGI VSAKOKRAT PODELJENE VLOGE SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO
-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENIH V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO