Podjetje: PLEVNIK inženiring in proizvodnja, d.o.o.

Naslov: Podsmreka 56 , 1356 DOBROVA

VZPOSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN KREPITEV POSLOVNEGA RAZMERJA IN ODNOSOV S STRANKAMI, ODKRIVANJE NOVIH TRGOV, ANALIZIRANJE TRŽENJSKIH POTENCIALOV IN PRODOR NA NOVA TRŽIŠČA, AKTIVNO VODENJE, SPREMLJANJE IN NADZOR PRODAJNEGA PROCESA, ODKRIVANJE POTREB IN PRIČAKOVANJ KUPCEV, SVETOVANJE KUPCEM PRI OPTIMALNIH REŠITVAH, IZDELAVA PRODAJNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE NA SEJMIH IN DRUGIH PROMOCIJSKIH PRIREDITVAH.