Podjetje: KOVIS proizvodna družba d.o.o.

Naslov: Brezina 102 , 8250 BREŽICE

ODGOVORNI BOSTE ZA:,
SODELOVANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNH VEZI Z OBSTOJEČIMI KUPCU TER ZA NJIHOVO ZADOVOLJSTVO,
ZA SAMOSTOJNO TRŽENJE (ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV) IN PROMOCIJO KOVIS PROIZVODOV NA MEDNARODNIH TRGIH,
PRIDOBIVANJE, ANALIZIRANJE IN OBDELOVANJE POVPRAŠEVANJ Z UPORABO CRM PROGRAMA,
PRIPRAVO PONUDB IN IZVAJANJE PRODAJNIH TER MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA USPEŠNO ZAKLJUČEVANJE POSLOV,
PRIDOBIVANJE NAROČILA KUPCEV IN SKLEPANJE POGODB,
ZBIRANJE, PRIDOBIVANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O TRGIH, KONKURENCI, TRŽNIH RAZMERAH…,
PRIPRAVO POROČILA O REALIZACIJI PLANA PRODAJE, STROŠKIH, PRODAJNI PROBLEMATIKI, CENAH, PLAČILIH IN OBVEZNOSTIH,
SPREJEMANJE IN AKTIVNO REŠEVANJE REKLAMACIJ ZA SVOJE KUPCE
·, SODELOVALI BOSTE PRI PRIPRAVI LETNIH PRODAJNIH PLANOV IN PRODAJNE STRATEGIJE
·SODELOVANJE NA PROJEKTIH