Podjetje: SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. LESCE

Naslov: ROŽNA DOLINA 50, 4248 LESCE

NAROČANJE IN PREVZEMANJE BLAGA ZA PRODAJALNO LESCE IN RESJE
– SPREMLJANJE PRAVILNE OPREMLJENOSTI TRGOVSKEGA BLAGA
– IZDAJANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA
– PRIPRAVA PRODAJNIH ARTIKLOV ZA PRODAJO IN SPROTNO DOPOLNJEVANJE
– NEPOSREDNA PRODAJA IN SVETOVANJE KUPCEM
– IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
– REŠEVANJE ENOSTAVNIH REKLAMACIJ
– SKLADIŠČENJE, SORTIRANJE IN Z LAGANJE TER KONTROLA EMBALAŽE V SKLADIŠČU IN TRGOVINI
– NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA