Podjetje: BENUSSI, podjetje za trgovino, d.o.o.

Naslov: Cvetkova ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

– PREVZEMANJE,
– PRIPRAVLJANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA,
– PREVERJANJE ISTOVETNOSTI BLAGA S SPREMNO DOKUMENTACIJO,
– UREJANJE IN PRIPRAVLJANJE SKLADIŠČNEGA PROSTORA,
– SPREJEMANJE IN KONTROLIRANJE VRNJENEGA BLAGA,
– OPRAVLJENA DELA SKLADNO S PREDPISI,
– IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL PO NAVODILIH DELODAJALCA