Podjetje: SAMT PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O., GORENJE

Naslov: Gorenje 54 , 1332 STARA CERKEV

PONUJANJE STORITEV IN BLAGA, NA BLAGAJNI, DELO POVEZANO Z NALOGAMI NA BENCINSKEM SERVISU.