Podjetje: RZ Pellets, proizvodnja peletov, d. o. o.

Naslov: Snežniška cesta 16 , 6257 PIVKA

IZVAJA PREIZKUSE DELOVANJA ELEKTRO IN ELEKTRONSKE OPREME TER INŠTALACIJ, PREIZKUSNI ZAGONI IN MERITVE, SAMOSTOJNO ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NAPAK IN OKVAR, VODENJE EVIDENC, SEZNANJANJE NADREJENIH S TEKOČO PROBLEMATIKO.