Podjetje: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR

Naslov: SVETINOVA ULICA 1 , 3230 ŠENTJUR

UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM S
KANDIDATI, NJIHOVIMI SVOJCI IN DRUGIMI VLADNIMI IN
NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI,
OBRAVNAVA PROŠENJ ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO,
VARSTVO,
PRIPRAVA PROSILCEV IN NJIHOVIH SVOJCEV ZA ODHOD V DOM,
UREJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE KOMISIJE ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCEV TER NJIHOVI VKLJUČITVI V DOMSKO ŽIVLJENJE,
OBVEŠČANJE SLUŽB V ZAVODU IN IZVEN O SPREMEMBI (VSELITEV, ODSOTNOST, ZAMENJAVA SOBE, IZSELITEV..)
VODENJE SPISA STANOVALCA, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH
NAČRTOV S STANOVALCEM,
IZVAJANJE TUDI DRUGIH OPRAVIL, DEL IN NALOG PO USTNIH
ALI PISNIH NAVODILIH DIREKTORJA.