Podjetje: MESTNA OBČINA CELJE

Naslov: Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE

SODELOVANJE PRI NALOGAH NA PODROČJU PROSTORSKEGA, URBANISTIČNEGA IN KRAJINSKEGA NAČRTOVANJA;
IZVAJANJE IN REŠEVANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA.