Podjetje: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Naslov: Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO DOKUMENTALIST VI, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, SPREJEM, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, IZDELOVANJE GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE.