Podjetje: TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d.o.o.

Naslov: Ulica heroja Šlandra 10 , 2000 MARIBOR

– PISNI PREVODI ANGLEŠKO/RUSKO/SLOVENSKO – PREVAJANJE NA SESTANKIH IN DRUGIH KOMUNIKACIJSKIH KANALIH.