Podjetje: PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA

Naslov: Dunajska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ENOSTAVNIH STANDARDNIH FIZIKALNO-KEMIJSKIH IN TEHNOLOŠKIH PRESKUSOV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG POVEZANIH S PRIPRAVO VZORCEV, PRESKUŠANJEM,
KALIBRACIJA/PREVERJANJE MANJ ZAHTEVNE LABORATORIJSKE OPREME VODENJE ZAPISOV O PREVERJANJU IN VZDRŽEVANJU,
IZVAJANJE STANDARDNIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV V LABORATORIJU POD NADZOROM,
POROČANJE O MOREBITNIH NEPRAVILNOSTIH ALI OKVARAH,
REDNO OBVEŠČANJE O POTREBAH ZA NABAVO KEMIKALIJ IN DRUGEGA POTROŠNEGA MATERIALA, REFERENČNIH STANDARDOV IN REZERVNIH DELOV,
USTREZNO RAVNANJE Z OSTANKI VZORCEV TER IZVAJANJE NALOG ZA ZAGOTAVLJANJE REDA IN ČISTOČE V LABORATORIJU, V SKLADIŠČIH VZORCEV,
VODENJE DOKUMENTACIJE O OPRAVLJENEM DELU,
MONITORING DELOVNIH POGOJEV V LABORATORIJU,
SKRB ZA IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI IN VARSTVA OKOLJA.