Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Naslov: CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK

POD NADZORSTVOM IN NAVODILIH MENTORJA SE USPOSABLJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH DIETETSKE DEJAVNOSTI: KLINIČNA PREHRANA,DIETETIKA,OSKRBA S HRANO,KUHARSTVO, HIGIENA ŽIVIL, VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNIKACIJA, ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, HRANA, VODENJE IN UPRAVLJANJE, V SKLADU Z VSAKOKRATNIM VELJAVNIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA IN STROKOVNEGA IZPITA ZA POKLIC DIETETIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI.