Podjetje: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA

Naslov: KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA V SLUŽBI ZA PREHRANO SKLADNO S SISTEMOM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA ŽIVILA V PROIZVODNJI IN PRIPRAVI ŽIVIL, NAČRTOVANJE SISTEMA PREHRANJEVANJA STANOVALCEV, ZAPOSLENIH TER OSTALIH UPORABNIKOV STORITEV PREHRANE, VKLJUČNO Z DIETNO PREHRANO, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELOVNEGA PROCESA V PREHRANI IN DISTRIBUCIJI HRANE, OCENJEVANJE USPEŠNOSTI DELA DELAVCEV TER ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO, MESEČNI OBRAČUN UR DELAVCEV SLUŽBE ZA PLAČE IN VODENJE DEJANSKO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR, IZRAČUNAVANJE POTREBNE KOLIČINE MATERIALA NA PODLAGI NORMATIVOV (TEDENSKO), NAROČANJE IN PREVZEMANJE DOBAVE ZA VSAKODNEVNO PORABO ŽIVIL, POROČANJE O DNEVNI PORABI ŽIVIL IN USKLAJEVANJE LE-TE S PREDVIDENIMI STROŠKI (Z MAT. KNJIGOVODSTVOM – FINANČNIK VI.), NADZOROVANJE MATERIALA V SKLADIŠČIH, NADZOR MATERIALA IZ SKLADIŠČ IN HLADILNIH KOMOR, SPREJEMANJE OBČASNIH NAROČIL ZA PRIPRAVO JEDI OZ. OBROKOV PO NAROČILU,