Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI,
VODI ODDELEK ZA OKULISTIKO,
SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM NAČRTOM,
IZVAJA NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICI USKLAJENO S PREDPISI, SMERNICAMI IN NAČRTI,
IZVAJA NALOGE ZA OBVLADOVANJE PROGRAMA DELA IN STROŠKOV TER SKRBI ZA RAZVOJ,
PLANIRANJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA IZVEDBO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL ZA NAKUP MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA TER ZA IZVEDBO STORITEV SKLADNO S SPLOŠNIMI IN INTERNIMI AKTI IZ SVOJEGA PODROČJA DELA,
OPRAVLJANJE RAZISKAVE TRŽIŠČA,
ZDRAVSTVENA, PROSVETA IN VZGOJA, PEDAGOŠKO DELO, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,…