Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU POGOJEV POSLOVANJA ZAVODA,
PRIPRAVO PISNEGA DOKUMENTA, KI DOLOČA KATERE STORITVE BO ODDELEK ZAGOTAVLJAL (GLD 10),
SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE IN UVAJANJE SODOBNIH NAČINOV ZDRAVLJENJA OZ. POSTOPKOV TER SKRB ZA UVAJANJE KLINIČNIH SMERNIC, PROCESOV, PROTOKOLOV, STANDARDOV IN KLINIČNIH POTI,
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN NADZOROVANJE SODELAVCEV MATIČNEGA ODDELKA,
SKRB ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE OSKRBE OZ. DEJAVNOSTI ODDELKA,
SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI,
SODELOVANJE Z DIREKTORJEM IN STROKOVNIM DIREKTORJEM PRI PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMA DELA MATIČNEGA ODDELKA IN SKRB ZA IZVAJANJE SPREJETEGA PROGRAMA,
ZAGOTAVLJANJE RACIONALNEGA POSLOVANJA MATIČNEGA ODDELKA IN NADZOR NAD RACIONALNO IZRABO DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH,
ZAGOTAVLJANJE REDA IN DISCIPLINE MED SODELAVCI IN PODAJANJE ZAHTEV ZA UVEDBO DISCIPLINSKIH POSTOPKOV,
URESNIČEVANJE DELOVNIH NAVODIL IN SKLEPOV ORGANOV ZAVODA TER IZVAJANJE OSTALIH OBVEZNOSTI IZ SPREJETIH AKTOV ZAVODA.