Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI,
VODI ODDELEK ZA ANESTEZIJO,
SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM NAČRTOM,
IZVAJA NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICI USKLAJENO S PREDPISI, SMERNICAMI IN NAČRTI,
IZVAJA NALOGE ZA OBVLADOVANJE PROGRAMA DELA IN STROŠKOV TER SKRBI ZA RAZVOJ,
PLANIRANJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA IZVEDBO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL ZA NAKUP MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA TER ZA IZVEDBO STORITEV SKLADNO S SPLOŠNIMI IN INTERNIMI AKTI IZ SVOJEGA PODROČJA DELA,
OPRAVLJANJE RAZISKAVE TRŽIŠČA,
PRIPRAVLJANJE RAZPOREDOV DELA IN VODENJE EVIDENC DELOVNEGA ČASA ZA ZDRAVNIKE,…