Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Naslov: Kidričeva ulica 14 , 5000 NOVA GORICA

SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL, VODENJE VPISNIKOV, KI SPADAJO NA CIVILNO ALI PREKRŠKOVNO PODROČJE, UGOTAVLJANJE PRAVNOMOČNOSTI SODNIH ODLOČB, DOSTAVA SPISOV IN DRUGIH PISANJ OSEBNO SODNIKU, IZTERJEVANJE SODNIH TAKS, DELO S STRANKAMI, ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA, DRUGE NALOGE DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, VODJE ODDELKA ALI SODNIKA.