Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Naslov: SODNA ULICA 14, 2000 MARIBOR

SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB TER POTRDIL IZ PRISTOJNOSTI ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL, VODENJE VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE PRAVOSODNEGA ORGANA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZTERJEVANJE SODNIH TAKS, UGOTAVLJANJE PRAVNOMOČNOSTI SODNIH ODLOČB, DOSTAVA SPISOV IN DRUGIH PISANJ OSEBNO SODNIKU, OPRAVLJANJE VPISNIČARSKIH, STROJEPISNIH IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH DEL, IZDELAVA PREDLOŽITVENIH POROČIL, PRIPRAVA PREGLEDNIC, NAROKOV ZA GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE DRUGEGA PODOBNEGA DELA PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA, VODJE PRAVOSODNIH SODELAVCEV IN VODJE ODDELKA.