Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV, SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE SODIŠČA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV, PRIPRAVLJANJE STATISTIČNIH POROČIL, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL, VODENJE VPISNIKOV, DELO S STRANKAMI, ZAGOTAVLJANJE OBJAV V URADNEM LISTU, IZTERJAVA SODNIH TAKS, UGOTAVLJANJE PRAVNOMOČNOSTI SODNIH ODLOČB, DOSTAVA SPISOV IN DRUGIH PISANJ SODNIKU, OPRAVLJANJE DRUGIH OPRAVIL DOLOČENIH S SODNIM REDOM IN POTREBNIH STROJEPISNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, VODJE ODDELKOV, SODNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠČA.