Podjetje: JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Kopitarjeva ulica 5 , 2000 MARIBOR

SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG,
SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU NALOG IZ UPRAVNEGA, KADROVSKEGA, SPLOŠNEGA IN STROKOVNEGA PODROČJA AŽP,
SODELOVANJE PRI SPECIALIZIRANIH STROKOVNIH NALOGAH,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE STOPNJE ZAHTEVNOSTI.