Podjetje: OBČINA TIŠINA

Naslov: Tišina 4 , 9251 TIŠINA

– IZVAJANJE ENOSTAVNJEŠIH PRAVNIH NALOG, SODELOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH NALOGAH, OBLIKOVANJE GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE JAVNIH RAZPISOV IN JAVNIH NAROČIL, PRIPRAVA SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV OBČINE, DRUGE NALOGE PO NAVODILU IN POOBLASTILU ŽUPANA ALI DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE