Podjetje: EPIK konzultiranje d.o.o.

Naslov: Cesta Zore Perello-Godina 2 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

NUDENJE SPLOŠNIH PRAVNIH POSVETOV, PREGLEDOVANJE IN PROUČITEV PRAVNIH LISTIN, PREGLEDOVANJE IN PROUČITEV SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV, IZDELAVA PISNIH PRAVNIH MNENJ, SESTANKI KOT PRAVNA PODPORA, PRI SKLEPANJU POGODB ALI UDELEŽBAH NA UPRAVNIH TER DRUGIH ORGANIH, IZDELAVA DOPISOV, IZDELAVA PRAVNO OBRAZLOŽENIH ODGOVOROV IN OBRAZLOŽENIH VLOG, PRIPRAVA PRAVNIH SREDSTEV IN ZAHTEVKOV (OSNUTKI TOŽB, PREDLOGI, PRITOŽBE, IZREDNA PRAVNA SREDSTVA, IRD).