Podjetje: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

Naslov: Partizanska cesta 78 , 3320 VELENJE

SAMOSTOJNO ZASTOPANJE DRUŽBE IN DRUŽB V SKUPINI HSE PRED PRAVOSODNIMI IN UPRAVNIMI ORGANI TER DRUGIMI USTANOVAMI V DELOVNO PRAVNIH SPORIH,
TOLMAČENJE ZAKONSKIH IN OSTALIH PREDPISOV TER SPLOŠNIH AKTOV TER PRAVNO SVETOVANJE,
PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV, SKLEPOV, POGODB, SPORAZUMOV IN OSTALIH SPLOŠNIH TER DELOVNO PRAVNIH AKTOV IDR..