Podjetje: NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.

Naslov: Mala ulica 5 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE/SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH AKTOV IN GRADIV ZA ORGANE NEPREMIČNINSKEGA SKLADA,
PRIPRAVLJANJE POGODB IN STROKOVNI PREGLED POSREDOVANIH POGODB,
UREJANJE IN SODELOVANJE PRI UREJANJU NAJEMNIH RAZMERIJ IN PRAVNIH RAZMERIJ Z UPRAVNIKI,
ZASTOPANJE NEPREMIČNINSKEGA SKLADA PRED SODIŠČI IN UPRAVNIMI ORGANI,
VODENJE IN PRIPRAVLJANJE POSTOPKOV NABAVE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL,
SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELOVANJA SKLADA IN IZVAJANJE UKREPOV,
PRIPRAVLJANJE GRADIV IN KORESPONDENCE S SODIŠČI, DRŽAVNIMI ORGANI IN ODVETNIKI,
SPREMLJANJE IZVAJANJA POGODB,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA