Podjetje: ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Naslov: Dunajska cesta 162 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA OSNUTKOV PRAVNIH PODLAG ZA DELO ZBORNICE, PRIPRAVA ANALIZ ZAHTEVNEJŠIH GRADIV IN OSNUTKOV PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE ODLOČITEV ZBORNICE, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDLOGOV SPLOŠNIH AKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA, UPORABA POSEBNIH PROGRAMOV DELODAJALCA, UPORABA DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA DELODAJALCA, VODENJE ZAPISNIKOV, DRUGA OPRAVILA NA PODLAGI NAROČILA NADREJENEGA