Podjetje: BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.

Naslov: Dunajska cesta 156 , 1000 LJUBLJANA

PRAVNA POMOČ IN SVETOVANJE,
PRAVNI PREGLED DOKUMENTOV PODJETJA,
PRAVNI PREGLED KADROVSKE DOKUMENTACIJE,
PRIPRAVA IN PRAVNI PREGLED PRAVNIH AKTOV PODJETJA,
SKRB ZA POSLOVANJE PODJETJA SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO,
SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NJENIH SPREMEMB.