Podjetje: AVTO TADI, trgovina, posredništvo in druge storitve, d.o.o.

Naslov: Ulica Vita Kraigherja 5 , 2000 MARIBOR

ČIŠČENJE, POLIRANJE VOZIL