Podjetje: MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.

Naslov: Oreško nabrežje 9 , 2000 MARIBOR

PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO, PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO, IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN NAVODILI NADREJENEGA, POSLUŽUJE STROJE IN NAPRAVE NA MEHANSKI OBDELAVI (VTISKOVANJE PUŠ, VIJAČENJE VIJAKOV, VTISKOVANJE VLOŽKOV, …), POSLUŽUJE NAPRAVE ZA PREIZKUS TESNOSTI, KONTROLA IN PAKIRANJE IZDELKOV, IZVAJA KONTROLE V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA IN PREDPISI DNQ , IZVAJA AVTO-KONTROLO V SKLADU S PRILOŽENO DOKUMENTACIJO IN Z UPORABO KONTROLNIH PRIPRAV, IZVAJA MERJENJE NA MERILNIH URICAH GAZELA, KI SO ZA TA ARTIKEL DEFINIRANI, IZVAJA MERITVE Z MERILNO KONZOLO MARPOSS IN PODOBNIMI, IZVAJA MERITVE S POMIČNIM IN GLOBINSKI MERILOM, IZPIHUJE OSTANKE OBDELAVE S KOMPRIMIRANIM ZRAKOM OZ. POSLUŽUJE PRALNO NAPRAVO, KONTROLA IN DOLIVANJE HIDRAVLIČNEGA OLJA IN OLJA ZA CENTRALNO MAZANJE, KONTROLA IN PRIPRAVA HLADILNE EMULZIJE IN NJENO DOLIVANJE, ROČNO ČIŠČENJE IN PILJENJE IZDELKOV.