Podjetje: SVOBODNI SINDIKATI SLOVENIJE SINDIKAT DELAVCEV DEJAVNOSTI ENERGETIKE SLOVENIJE

Naslov: Dalmatinova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE EVIDENC ČLANSTVA, ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SDE – SLOVENIJE, VODENJE KORESPODENC IN ARHIVA SDE; DRUGO DELO