Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Naslov: VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR STROKOVNO-ADMINISTRATIVNEGA DELA, NADZOR STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE PORABE SREDSTEV, OPRAVLJANJE DAKTILOGRAFSKIH IN DRUGIH TAJNIŠKIH DEL, KI SO POVEZANA S TAJNIŠTVOM FAKULTETE, PISANJE ZAPISNIKOV, SPREJEMANJE IN RAZDELJEVANJE POŠTE IN VODENJE POŠTNIH EVIDENC, VODENJE RAZNIH EVIDENC IN KARTOTEK TER ARHIVA, NABAVLJANJE IN VODENJE PRIROČNIH ZALOG PISARNIŠKEGA MATERIALA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGA PREDPOSTAVLJENEGA IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA