Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA