Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE VSEH TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNIH DEL: POSLOVNO KOMUNICIRANJE PO TELEFONU IN DRUGIH TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH IN PISNIH SPOROČIL, SPREJEMANJE, RAZVRŠČANJE IN ODPRAVA POŠTE, VODENJE EVIDENCE O PRISPELI IN ODPOSLANI POŠTI, PISANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE, VODENJE IN ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI DIREKTORJA NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV, VODENJE KORESPONDENCE ZA ORGANE IN KOMISIJE ZAVODA, PRIPRAVA GRADIVA ZA SEJE IN SESTANKE TER DRUGA POMOČ PRI ORGANIZACIJI, VODENJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV ZAVODA, PRIPRAVA ZA ARHIVIRANJE IN UREJANJE SKUPNEGA ARHIVA ZAVODA, OBVEŠČANJE DELAVCEV, UPORABNIKOV, SVOJCEV IN DRUGIH OSEB PREKO OGLASNIH DESK IN SPLETNE STRANI, NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA