Podjetje: OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Naslov: Jurovski Dol 70 B, 2223 JUROVSKI DOL

izvajanje tajniških nalog in pisarniškega poslovanja, vodenje evidenc, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv, arhiviranje dokumentov, sprejem, evidentiranje, razdelitev in odpošiljanje pošte, vodenje in operativno izvajanje del protokola, pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma v občini, priprava in izvedba dogodkov ob občinskem prazniku, opravljanje drugih del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave