Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR

Naslov: Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR

ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA POSLOVNIH STIKOV IN SESTANKOV, VODENJE EVIDENC, POSLOVNE KORESPONDENCE, DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN DRUGIH BAZ PODATKOV, IZDELAVA ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA OSNUTKOV DOPISOV, POROČIL, ZAPISNIKOV, ODREDB IN PODOBNIH DOKUMENTOV TER IZVAJANJE DRUGIH TAJNIŠKO – ADMINISTRATIVNIH NALOG IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SKRB ZA AŽUREN PRETOK INFORMACIJ IN SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT, IZVAJANJE NALOG SKRBNIKA SPLETNE STRANI IN INTERNEGA E-PORTALA, OPRAVLJANJE STROJEPISNIH NALOG IN PISANJE PO NEPOSREDNEM NAREKU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO ODREDBI PREDSTOJNIKA ORGANA.