Podjetje: FURS; FINANČNI URAD NOVA GORICA

Naslov: Ulica Gradnikove brigade 2 , 5000 NOVA GORICA

KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, EVIDENTIRANJE IN UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.