Podjetje: FERROMONT-SL, montaža industrijskih strojev in naprav d.o.o.

Naslov: Bohova 71 , 2311 HOČE

SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, UREJANJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM.