Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

SKRBI ZA RACIONALNO POSLOVANJE IN ORGANIZACIJO DELA KLINIKE, SKRBI ZA DELOVANJE KLINIKE V SKLADU Z EKONOMSKIMI MOŽNOSTMI, SKRBI ZA IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV IN VSEH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV UKC, DAJE PREDHODNO MNENJE STROKOVNEMU DIREKTORJU KLINIKE ALI PREDSTOJNIKU KLINIK OZIROMA KLINIČNIH INŠTITUTOV V PRIMERIH NJEGOVIH ODLOČITEV, KO IMAJO FINANČNE POSLEDICE, ODGOVARJA ZA POSLOVNI USPEH IN ZAKONITOST POSLOVANJA KLINIKE, ODGOVARJA ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI.