Podjetje: Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o.

Naslov: Dunajska cesta 9 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVILA DELOVNEGA MESTA SO PREDVSEM: KOMUNIKACIJA IN USKLAJEVANJE URNIKOV TER ADMINISTRATIVNO PODPORA ODVETNIŠKI PISARNI, SKRB IN NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA IN OSTALEGA MATERIALA ZA POTREBE PISARNE, SPREJEMANJE POSLOVNIH STRANK, ORGANIZACIJA SESTANKOV, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV IN KOMUNIKACIJA Z ZAPOSLENIMI, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV.