Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

GLAVNE OZ. PRIMARNE NALOGE: AKTIVNO SODELOVANJE V PROCESU RAZVOJA: ANALIZA ZAHTEV, PRIPRAVA SPECIFIKACIJ ZA SPREMEMBE IS, TESTIRANJE, DOKUMENTIRANJE, PROUČEVANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Z IZVEDBENEGA VIDIKA IN OBLIKOVANJE, VZDRŽEVANJE IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV. POMOČ UPORABNIKOM PRI UPORABI IS, PRIPRAVA IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV, KOORDINACIJA DELA MANJŠIH DELOVNIH TIMOV PRI RAZVOJNIH NALOGAH.