Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

GLAVNE OZ. PRIMARNE NALOGE: IZVAJANJE UPORABNIŠKEGA SKRBNIŠTVA NA PODROČJU PODATKOVNEGA SKLADIŠČA, AKTIVNO SODELOVANJE V PROCESU RAZVOJA S POUDARKOM NA PODROČJU PODATKOVNEGA SKLADIŠČA: ANALIZA ZAHTEV, PRIPRAVA SPECIFIKACIJ ZA SPREMEMBE IS, TESTIRANJE, DOKUMENTIRANJE, ANALIZIRANJE PODATKOV IN PRIPRAVA ZAHTEVNIH POROČIL ZA INTERNE UPORABNIKE IN REGULATORJA, AKTIVNO SODELOVANJE PRI NALOGAH KONTROLE KVALITETE PODATKOV, POMOČ UPORABNIKOM PRI UPORABI IS, PRIPRAVA IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV, KOORDINACIJA DELA MANJŠIH DELOVNIH TIMOV PRI RAZVOJNIH NALOGAH.