Podjetje: ABANKA d.d.

Naslov: Slovenska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

PRODAJA CELOTNE PONUDBE BANČNIH STORITEV ZAHTEVNIM STRANKAM. ANALIZIRANJE POSLOVANJA, SPREMLJANJE AKTIVNOSTI IN AKTIVNO UPRAVLJANJE PORTFELJA ZAHTEVNIH STRANK. VSEBINSKA PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODOBRAVANJE NA ORGANIH BANKE. KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI PRI IZVEDBI POSLOV. DOSEGANJE INDIVIDUALNIH PLANOV. KOORDINACIJA DELA STALNIH ALI OBČASNIH DELOVNIH TIMOV ALI VODENJE PROJEKTOV. DRUGA DELA PO NALOGU VODJE.