Podjetje: GC investicije, turizem, igre na srečo, d.d.

Naslov: Cesta na Lenivec 44 , 6210 SEŽANA

SKRB IN ODGOVORNOST ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V KUHINJI, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE VSEH KUHINJSKIH PROSTOROV IN PROSTOROV, KI PRIPADAJO KUHINJI, OPRAVLJA VSA POMOŽNA DELA V KUHINJI, PRIPRAVLJA ENOSTAVNEJŠE IZDELKE IN JEDI, SKRB ZA UPORABO PREDPISANIH IN USTREZNIH ČISTIL, SKRB ZA RACIONALNO PORABO POTROŠNEGA MATERIALA, SKRB ZA VARSTVO PRI DELU IN UPORABO ZAŠČITNIH SREDSTEV, SKRB ZA LASTNO UREJENOST IN HIGIENO TER UREJENOST DELOVNE OBLEKE, NOSI DELOVNO OBLEKO V SKLADU S PRAVILNIKOM, IMA POZITIVEN ODNOS DO SODELAVCEV, NJIHOVIH PREDLOGOV IN JE PRIPRAVLJEN NA TIMSKO DELO, ČUTI PRIPADNOST DRUŽBI IN NJEGOVIM CILJEM, SPOŠTUJE DOGOVORE, SODELAVCE IN NJIHOVE INTERESE, IZVAJA DOLOČILA IN ZAHTEVE INTERNIH STANDARDOV IN DRUGIH AKTOV.