Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUŽBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH ŽIVIL,
VZDRŽUJE ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV, TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA ODDELKE IN IZ ODDELKA, STROJNO IN ROČNO PRANJE POSODE, ODSTRANJEVANJE OSTANKOV HRANE IZ POSODE (IZ KONTEJNERJEV), VZDRŽEVANJE HIGIENE IN REDNO ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, SREDSTEV IN OPREME, NALAGANJE PLADNJEV S HRANO V KONTEJNERJE, ČIŠČENJE POSODE V OBRATU DRUŽBENE PREHRANE, SE RAVNA PO POSTOPKIH HACCP, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.