Podjetje: VALKARTON EMBALAŽNI SERVIS KOPER, TRANSPORTNA IN KOMERCIALNA EMBALAŽA D.O.O.

Naslov: ULICA 15.MAJA 23, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PREVZEM DELOVNE DOKUMENTACIJE, KONTROLA IZDELKOV (KOLIČINSKA IN KAKOVOSTNA), OBTRGOVANJE KARTONA, PREBIRANJE IN ZLAGANJE, ŠTETJE IN OZNAČEVANJE, IZLAGANJE IN VEZANJE, ROČNO LEPLJENJE, ROČNO POVEZOVANJE, SESTAVLJANJE KRIŽNIH VLOG, IZLOČANJE NEKVALITETNIH IZDELKOV, PALETIZIRANJE IZDELKOV IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV, ZBIRANJE ODPADKOV, ODVOZ PAPIRNIH ODPADKOV IZ POSAMEZNIH DELOV PROIZVODNJE, OPOZARJANJE VODJE V PRIMERU SLABE KVALITETE IZDELKOV, ČIŠČENJE PROIZVODNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE ZUNANJIH PROSTOROV V LASTI PODJETJA, ODGOVORNOST ZA RED IN ČISTOČO DELOVNE OKOLICE TER OSTALA DELA PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE.